Reglement Kaizen Tournament

Organisatie

Toernooicommissie Kaizen, gemandateerd door JC Hercules, bestaat uit:
- Voorzitter: Henk Janssen
- Secretaris: John Burgers             [email protected] 
- Penningmeester: Paul Reijnen     [email protected] 
- Commissielid: John Renet
- Commissielid: Luc Hanssen

Locatie

Sporthal  'In de Bandert'
Bandertlaan 7
6101 LZ Echt
Nederland

Data

Het Kaizen toernooi 2019 vindt plaats op 8, 9 en 10 juni 2019.

Toestemming 

Het evenement is J.B.N  goedgekeurd onder bondsnummer: JBN2019-0053 

Inschrijving

De inschrijving voor het Kaizen-toernooi 2019 start op 14 januari 2019 en eindigt op 19 mei 2019.
Na de sluitingsdatum worden geen inschrijvingen meer geaccepteerd. De organisatie zal een maximaal aantal inschrijvingen hanteren. Om teleurstelling te voorkomen adviseren wij u om zo spoedig mogelijk in te schrijven.

Nederlandse clubs kunnen alleen inschrijven via Toernooi.nl. Buitenlandse clubs dienen gebruik te maken van de inschrijfmodule op deze website. Inschrijvingen worden pas geaccepteerd wanneer het inschrijfgeld is voldaan. Deelname aan de stage is gratis bij vooraanmelding. Bij aanmelding op de dag zelf worden er kosten in rekening gebracht.

 

Betaling inschrijving
Het inschrijfgeld dient gelijktijdig met het versturen van het inschrijfformulier, maar uiterlijk op 19 mei 2019 te worden overgemaakt naar rekeningnummer NL 71 RABO 01272.99.831 van de Rabobank ten name van 'Toernooicommissie Kaizen' te Echt onder vermelding van de clubnaam zoals deze staat vermeld op het inschrijfformulier. Voor landen buiten Nederland gelden de volgende bankrekeningnummers:
IBAN: NL71 RABO 0127299831 BIC: RABONL2U.

 

Overschrijven
Overschrijven is kosteloos mogelijk tot 19 mei 2019. Overschrijving doorgegeven na 19 mei worden niet meer verwerkt. Overschrijving zal dan tegen betaling van € 5,-- op het toernooi plaatsvinden.
 

Weging

Weegtijden worden uiterlijk een week voor aanvang van het toernooi gecommuniceerd. Om tot de weging te worden toegelaten moeten de deelnemers een geldig judo paspoort, sportpas en weegkaart tonen. Er zal een strikte weging gehanteerd worden. Iedere deelnemer kan tijdens de weging 2 maal gewogen worden. Het gewicht op de 2e weging is geldend. Overschrijding van gewicht zal overschrijving ten gevolg hebben, hervoor zullen overschrijfkosten aan de deelnemer in rekening worden gebracht. De weegschalen zijn geijkt en is leidend. De gewichtsklassen zijn conform door de JBN vastgestelde normen.

Coaches

Gedurende een wedstrijd mag maximaal één coach tegelijk aanwijzingen geven aan de judoka. De coach neemt daartoe plaats op een aangewezen positie. De coach dient zich correct te gedragen en mag in geen geval trachten de scheidsrechter te beïnvloeden. De coach is herkenbaar aan een coachkaart in combinatie met een coachbandje om de pols. Coachbandjes worden op vertoon van de coachkaart eenmalig verstrekt. Alleen personen met de combinatie coachkaart / coachbandje worden toegelaten in de zaal. Per 8 deelnemers zal een coachkaart verstrekt worden. Per vereniging worden niet meer coachkaarten verstrekt dan het aantal aanwezige matten in de zaal. De coach corner is enkel toegankelijk voor coaches.

Toegang

Toeschouwers vanaf 12 jaar wordt € 3,50 entree in rekening gebracht, voor toeschouwers tot 12 jaar bedraagt de entree € 2,00. Toeschouwers worden niet toegelaten in de zaal en dienen plaats te nemen op de tribunes. Judoka’s mogen op vertoon van hun weegkaart de zaal betreden vanaf de start van de weging van hun leeftijdsklasse.

Systeem

Bij minder dan 5 deelnemers per poule behoudt de organisatie het recht poules samen te voegen. Wedstrijdduur Judoka’s tot -12 jaar: 2 minuten, Judoka’s tot -15 jaar: 3 minuten, Judoka’s tot -18 en tot -21 jaar 4 minuten, Senioren 5 minuten. Het wedstrijdsysteem zal zo worden ingericht dat iedere judoka minimaal 2 wedstrijden moet judoëen. Samenvoegen van leeftijdscategorieëen en/of gewichtsklassen zal uitsluitend door de wedstrijdorganisatie worden toegepast indien noodzakelijk. Mocht dit het geval zijn, dan zullen de deelnemende verenigingen op de hoogte worden gebracht.

Wedstrijdregelement

Alle wedstrijden worden beoordeeld volgens het Judo wedstrijdreglement, echter met inachtneming van de volgende punten:

CATEGORIE ONDER 12 JAAR
Niet toegestaan: Behoudens de verboden handelingen, zoals vermeld in het Wedstrijdreglement van de I.J.F., zijn eveneens niet toegestaan:
- ‘Tomoe-nage’ en ‘hikomi-gaeshi’ en alle vormen van deze technieken.
- ‘Ude-kansetsu-waza’ (armklem technieken).
- ‘Shime-waza’ (omstrengeling technieken = verwurgingen).
- ‘Sankaku-waza’ (driehoek technieken).
- Het uitvoeren van een voorwaartse worp op één en op twee knieën, zowel in tachi-waza als in ne-waza.
- Om het hoofd pakken zonder daarbij een arm in te sluiten (nek omwringen), zowel in tachi-waza als in ne-waza.
- Het na een goed uitgevoerde werptechniek op de andere deelnemer vallen.

CATEGORIE ONDER 15 JAAR: Verboden techniek: Kansetsu-waza (armklem techniek).

CATEGORIEN VANAF -18 JAAR EN OUDER: Shime-waza en Kansetsu-waza is toegestaan.

Blauwe judogi zijn toegestaan, maar zijn niet verplicht.

Prijsuitreiking: in witte judogi

Overnachtingen

Naast het sportcomplex worden campingplaatsen aangeboden. De kosten per persoon per nacht bedragen 
€ 7,50 inclusief entree. Sanitaire voorzieningen zijn aanwezig op het campingterrein. Er wordt geen elektriciteit aangeboden op de campingplaatsen. Overnachtingen kunnen aangevraagd worden email. Wees tijdig met reserveren! Op de campingplaats dienen aanwijzingen door de organisatie ten alle tijden opgevolgd te worden. De kosten voor de overnachtingen dienen bij voorkeur samen met het inschrijfgeld voldaan te worden.

Aansprakelijkheid

Judo club Hercules en de wedstrijdorganisatie zijn niet verantwoordelijk voor schade geleden in welke vorm dan ook. Klachten en Info: [email protected] of www.kaizen-tournament.com.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt voor de categorieën tot 15 jaar € 12,50 en voor categorieën vanaf 15 jaar € 15,-.