Het kaizen toernooi

Kaizen - 改善 

Het japanse kaizen betekent ‘verbetering’ of ‘ veranderen naar beter’ . Het is de filosofie waarbij vooruitgang en verbetering voorop staat. Iedereen neemt deel aan deze verbetering. Door zelf te verbeteren, verbeterd het totaal. 

Door gezamenlijk te verbeteren, wordt jezelf ook beter en daardoor ook het totaal. Essentieel bij het veranderen naar beter is dat men respect heeft voor elkaar.

Judo en Kaizen

Twee basisprincipes van judo zijn : seiryokuzenyo, het idee dat je energie zo doelmatig mogelijk moet gebruiken en jitakyoei, het idee dat je als individu alleen niets kan bereiken, er is altijd samenwerking nodig en het gemeenschappelijk welzijn staat voorop. Beide ideeën zijn een basis voor de filosofie van Kaizen. In de judosport neemt het steeds veranderen naar beter ook een prominente plaats in.

Judoclub Hercules en Kaizen

Al jaren is judoclub Hercules aan het werken om steeds beter te worden. Dit is ook terug te zien in de resultaten, zoals:
* Een judoclub met meer dan 300 leden waarin zowel plaats is voor recreatief judo als wedstrijd judo, zowel voor jong als oud.
* De vele nationale en internationale aansprekende resultaten in alle leeftijdscategorieën, waaronder nationale kampioenen en podiumplaatsen op EK en WK.
* Een judoclub die niet alleen lokaal maar ook provinciaal en over de grenzen heen samenwerking opzoekt.
Open staan en de samenwerking op zoeken ziet judoclub Hercules als de manier om steeds te verbeteren, Kaizen!

International Kaizen Tournament Pey-Echt

In het Pinksterweekend van 30 mei, 31 mei en 1 juni 2020 organiseert judoclub Hercules het 10e International Kaizen Tournament. De vorige edities werden bezocht door topclubs uit Nederland, Belgie, Duitsland, Engeland, Hongarije, Frankrijk, Zwitserland en Israel. 

Het toernooi zal een internationale uitstraling genieten waarbij getracht wordt om judoka's uit heel Europa op de tatami tegen elkaar de laten strijden. Judoclub Hercules heeft de ambitie uitgesproken om het International Kaizen Tournament Pey-Echt binnen enkele jaren uit te laten groeien tot een internationaal toptoernooi waar iedere judoka zich kan meten met de top in zijn of haar categorie.

Op zaterdag 30 en zondag 31 mei worden in diverse leeftijdscategorieën de wedstrijden gehouden. Op maandag 1 juni vindt er een trainingstage plaats. De judoka's vanaf 15 jaar kunnen deelnemen aan een randori training. 

Komt u van ver of blijft u wellicht meerdere dagen, dan kunnen wij u als organisatie daar facilitair in ondersteunen. Wij bieden de mogelijkheid tot overnachting(en) op onze camping inclusief ontbijt.

Wil je erbij zijn? Noteer dan zeker de genoemde data: 30, 31 mei en 1 juni!

Tot Pinksteren, Tot Kaizen!!

Commissie Kaizen

Verenigingen die met een grote groep judoka's deelnemen of deelnemers die een grote afstand dienen af te leggen en deelnemers aan de trainingstage, zal de organisatie facilitair ondersteunen. Er wordt een mogelijkheid geboden tot overnachting inclusief ontbijt. Voor informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat door midddel van het sturen van een email naar [email protected]